Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nijkerk

Nijkerk

55,9%sociaal-cultureel
48,1%ecologisch
52,2%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,5%
37,0%Politieke participatie61,7%
56,9%Woonomgeving56,2%
48,8%Veiligheid57,7%
50,1%Onderwijs60,5%
29,6%Gezondheid64,7%
56,1%Kunst en cultuur39,5%
37,6%Economische participatie54,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,5%Maatschappelijke participatieA
61,7%Politieke participatieB
56,2%WoonomgevingC
57,7%VeiligheidD
60,5%OnderwijsE
64,7%GezondheidF
39,5%Kunst en cultuurG
54,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem48,0%
56,3%Water58,5%
37,8%Afval en grondstoffen57,8%
36,3%Energie37,7%
30,7%Natuur en landschap26,8%
45,9%Hinder en calamiteiten60,4%
54,1%Lucht47,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
48,0%BodemA
58,5%WaterB
57,8%Afval en grondstoffenC
37,7%EnergieD
26,8%Natuur en landschapE
60,4%Hinder en calamiteitenF
47,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen53,2%
37,1%Arbeid58,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid53,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
30,2%Kennis36,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
53,2%ConcurrentievermogenA
58,6%ArbeidB
53,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,7%KennisE