Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nijmegen

Nijmegen

49,6%sociaal-cultureel
55,0%ecologisch
59,0%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie38,7%
37,0%Politieke participatie68,0%
56,9%Woonomgeving57,7%
48,8%Veiligheid34,3%
50,1%Onderwijs62,3%
29,6%Gezondheid50,2%
56,1%Kunst en cultuur58,3%
37,6%Economische participatie27,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
38,7%Maatschappelijke participatieA
68,0%Politieke participatieB
57,7%WoonomgevingC
34,3%VeiligheidD
62,3%OnderwijsE
50,2%GezondheidF
58,3%Kunst en cultuurG
27,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem24,9%
56,3%Water65,6%
37,8%Afval en grondstoffen59,3%
36,3%Energie54,8%
30,7%Natuur en landschap77,9%
45,9%Hinder en calamiteiten42,2%
54,1%Lucht60,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
24,9%BodemA
65,6%WaterB
59,3%Afval en grondstoffenC
54,8%EnergieD
77,9%Natuur en landschapE
42,2%Hinder en calamiteitenF
60,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen53,5%
37,1%Arbeid63,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,8%
30,2%Kennis71,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
53,5%ConcurrentievermogenA
63,7%ArbeidB
43,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
71,0%KennisE