Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oldebroek

Oldebroek

54,4%sociaal-cultureel
53,2%ecologisch
48,2%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,5%
37,0%Politieke participatie61,4%
56,9%Woonomgeving57,2%
48,8%Veiligheid60,0%
50,1%Onderwijs53,5%
29,6%Gezondheid53,5%
56,1%Kunst en cultuur30,2%
37,6%Economische participatie65,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,5%Maatschappelijke participatieA
61,4%Politieke participatieB
57,2%WoonomgevingC
60,0%VeiligheidD
53,5%OnderwijsE
53,5%GezondheidF
30,2%Kunst en cultuurG
65,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem74,4%
56,3%Water65,6%
37,8%Afval en grondstoffen40,6%
36,3%Energie34,7%
30,7%Natuur en landschap41,8%
45,9%Hinder en calamiteiten72,3%
54,1%Lucht42,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
74,4%BodemA
65,6%WaterB
40,6%Afval en grondstoffenC
34,7%EnergieD
41,8%Natuur en landschapE
72,3%Hinder en calamiteitenF
42,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen57,7%
37,1%Arbeid54,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid47,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,6%
30,2%Kennis24,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
57,7%ConcurrentievermogenA
54,7%ArbeidB
47,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
24,3%KennisE