Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Putten

Putten

54,6%sociaal-cultureel
56,0%ecologisch
49,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,6%
37,0%Politieke participatie63,8%
56,9%Woonomgeving49,0%
48,8%Veiligheid59,4%
50,1%Onderwijs61,3%
29,6%Gezondheid56,1%
56,1%Kunst en cultuur34,3%
37,6%Economische participatie59,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,6%Maatschappelijke participatieA
63,8%Politieke participatieB
49,0%WoonomgevingC
59,4%VeiligheidD
61,3%OnderwijsE
56,1%GezondheidF
34,3%Kunst en cultuurG
59,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,6%
56,3%Water73,5%
37,8%Afval en grondstoffen63,5%
36,3%Energie31,0%
30,7%Natuur en landschap49,7%
45,9%Hinder en calamiteiten68,1%
54,1%Lucht39,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
66,6%BodemA
73,5%WaterB
63,5%Afval en grondstoffenC
31,0%EnergieD
49,7%Natuur en landschapE
68,1%Hinder en calamiteitenF
39,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,4%
37,1%Arbeid53,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid52,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
30,2%Kennis32,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,4%ConcurrentievermogenA
53,7%ArbeidB
52,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,2%KennisE