Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Renkum

Renkum

51,3%sociaal-cultureel
57,1%ecologisch
45,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,7%
37,0%Politieke participatie58,7%
56,9%Woonomgeving53,6%
48,8%Veiligheid49,5%
50,1%Onderwijs59,0%
29,6%Gezondheid44,3%
56,1%Kunst en cultuur48,7%
37,6%Economische participatie42,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,7%Maatschappelijke participatieA
58,7%Politieke participatieB
53,6%WoonomgevingC
49,5%VeiligheidD
59,0%OnderwijsE
44,3%GezondheidF
48,7%Kunst en cultuurG
42,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,2%
56,3%Water62,1%
37,8%Afval en grondstoffen60,9%
36,3%Energie23,6%
30,7%Natuur en landschap85,4%
45,9%Hinder en calamiteiten58,6%
54,1%Lucht49,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
59,2%BodemA
62,1%WaterB
60,9%Afval en grondstoffenC
23,6%EnergieD
85,4%Natuur en landschapE
58,6%Hinder en calamiteitenF
49,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen38,1%
37,1%Arbeid40,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,9%
30,2%Kennis50,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
38,1%ConcurrentievermogenA
40,2%ArbeidB
43,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,2%KennisE