Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rheden

Rheden

52,4%sociaal-cultureel
56,0%ecologisch
50,9%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie50,9%
37,0%Politieke participatie55,4%
56,9%Woonomgeving64,2%
48,8%Veiligheid50,1%
50,1%Onderwijs61,9%
29,6%Gezondheid44,5%
56,1%Kunst en cultuur58,9%
37,6%Economische participatie33,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
50,9%Maatschappelijke participatieA
55,4%Politieke participatieB
64,2%WoonomgevingC
50,1%VeiligheidD
61,9%OnderwijsE
44,5%GezondheidF
58,9%Kunst en cultuurG
33,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,2%
56,3%Water55,1%
37,8%Afval en grondstoffen44,9%
36,3%Energie39,5%
30,7%Natuur en landschap78,9%
45,9%Hinder en calamiteiten59,4%
54,1%Lucht57,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
57,2%BodemA
55,1%WaterB
44,9%Afval en grondstoffenC
39,5%EnergieD
78,9%Natuur en landschapE
59,4%Hinder en calamiteitenF
57,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen41,9%
37,1%Arbeid41,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid52,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,6%
30,2%Kennis59,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
41,9%ConcurrentievermogenA
41,6%ArbeidB
52,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
59,8%KennisE