Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rozendaal

Rozendaal

64,2%sociaal-cultureel
58,9%ecologisch
42,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,2%
37,0%Politieke participatie75,7%
56,9%Woonomgeving45,9%
48,8%Veiligheid74,1%
50,1%Onderwijs69,6%
29,6%Gezondheid66,6%
56,1%Kunst en cultuur61,2%
37,6%Economische participatie63,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,2%Maatschappelijke participatieA
75,7%Politieke participatieB
45,9%WoonomgevingC
74,1%VeiligheidD
69,6%OnderwijsE
66,6%GezondheidF
61,2%Kunst en cultuurG
63,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem76,6%
56,3%Water44,0%
37,8%Afval en grondstoffen47,8%
36,3%Energie33,1%
30,7%Natuur en landschap77,6%
45,9%Hinder en calamiteiten84,0%
54,1%Lucht48,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
76,6%BodemA
44,0%WaterB
47,8%Afval en grondstoffenC
33,1%EnergieD
77,6%Natuur en landschapE
84,0%Hinder en calamiteitenF
48,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,2%
37,1%Arbeid46,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid47,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden0,1%
30,2%Kennis67,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,2%ConcurrentievermogenA
46,4%ArbeidB
47,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
0,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
67,1%KennisE