Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Scherpenzeel

Scherpenzeel

55,7%sociaal-cultureel
41,3%ecologisch
49,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,8%
37,0%Politieke participatie67,4%
56,9%Woonomgeving50,9%
48,8%Veiligheid64,7%
50,1%Onderwijs52,2%
29,6%Gezondheid54,5%
56,1%Kunst en cultuur27,9%
37,6%Economische participatie73,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,8%Maatschappelijke participatieA
67,4%Politieke participatieB
50,9%WoonomgevingC
64,7%VeiligheidD
52,2%OnderwijsE
54,5%GezondheidF
27,9%Kunst en cultuurG
73,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem43,2%
56,3%Water19,2%
37,8%Afval en grondstoffen49,4%
36,3%Energie30,6%
30,7%Natuur en landschap24,0%
45,9%Hinder en calamiteiten65,4%
54,1%Lucht57,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
43,2%BodemA
19,2%WaterB
49,4%Afval en grondstoffenC
30,6%EnergieD
24,0%Natuur en landschapE
65,4%Hinder en calamiteitenF
57,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen57,3%
37,1%Arbeid59,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,4%
30,2%Kennis36,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
57,3%ConcurrentievermogenA
59,6%ArbeidB
44,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,4%KennisE