Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voorst

Voorst

56,9%sociaal-cultureel
54,3%ecologisch
50,3%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie58,8%
37,0%Politieke participatie61,6%
56,9%Woonomgeving54,4%
48,8%Veiligheid60,2%
50,1%Onderwijs60,4%
29,6%Gezondheid54,9%
56,1%Kunst en cultuur39,7%
37,6%Economische participatie65,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
58,8%Maatschappelijke participatieA
61,6%Politieke participatieB
54,4%WoonomgevingC
60,2%VeiligheidD
60,4%OnderwijsE
54,9%GezondheidF
39,7%Kunst en cultuurG
65,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,5%
56,3%Water65,1%
37,8%Afval en grondstoffen61,0%
36,3%Energie35,5%
30,7%Natuur en landschap38,7%
45,9%Hinder en calamiteiten74,3%
54,1%Lucht33,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
71,5%BodemA
65,1%WaterB
61,0%Afval en grondstoffenC
35,5%EnergieD
38,7%Natuur en landschapE
74,3%Hinder en calamiteitenF
33,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,7%
37,1%Arbeid53,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid52,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
30,2%Kennis37,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,7%ConcurrentievermogenA
53,3%ArbeidB
52,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,4%KennisE