Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Wageningen

Wageningen

54,8%sociaal-cultureel
54,7%ecologisch
60,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie49,9%
37,0%Politieke participatie62,7%
56,9%Woonomgeving60,9%
48,8%Veiligheid53,4%
50,1%Onderwijs63,2%
29,6%Gezondheid60,9%
56,1%Kunst en cultuur51,3%
37,6%Economische participatie36,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
49,9%Maatschappelijke participatieA
62,7%Politieke participatieB
60,9%WoonomgevingC
53,4%VeiligheidD
63,2%OnderwijsE
60,9%GezondheidF
51,3%Kunst en cultuurG
36,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,3%
56,3%Water51,7%
37,8%Afval en grondstoffen51,1%
36,3%Energie48,0%
30,7%Natuur en landschap74,3%
45,9%Hinder en calamiteiten47,5%
54,1%Lucht65,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
44,3%BodemA
51,7%WaterB
51,1%Afval en grondstoffenC
48,0%EnergieD
74,3%Natuur en landschapE
47,5%Hinder en calamiteitenF
65,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen57,4%
37,1%Arbeid63,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,9%
30,2%Kennis70,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
57,4%ConcurrentievermogenA
63,7%ArbeidB
46,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
70,2%KennisE