Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Winterswijk

Winterswijk

53,7%sociaal-cultureel
60,8%ecologisch
47,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie60,6%
37,0%Politieke participatie50,2%
56,9%Woonomgeving55,8%
48,8%Veiligheid57,6%
50,1%Onderwijs56,1%
29,6%Gezondheid51,1%
56,1%Kunst en cultuur48,4%
37,6%Economische participatie50,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
60,6%Maatschappelijke participatieA
50,2%Politieke participatieB
55,8%WoonomgevingC
57,6%VeiligheidD
56,1%OnderwijsE
51,1%GezondheidF
48,4%Kunst en cultuurG
50,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,7%
56,3%Water62,7%
37,8%Afval en grondstoffen65,3%
36,3%Energie35,4%
30,7%Natuur en landschap67,7%
45,9%Hinder en calamiteiten80,8%
54,1%Lucht49,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
64,7%BodemA
62,7%WaterB
65,3%Afval en grondstoffenC
35,4%EnergieD
67,7%Natuur en landschapE
80,8%Hinder en calamiteitenF
49,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,2%
37,1%Arbeid47,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid57,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
30,2%Kennis31,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,2%ConcurrentievermogenA
47,7%ArbeidB
57,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,0%KennisE