Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zaltbommel

Zaltbommel

52,3%sociaal-cultureel
46,4%ecologisch
50,2%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie46,8%
37,0%Politieke participatie55,3%
56,9%Woonomgeving49,2%
48,8%Veiligheid50,9%
50,1%Onderwijs53,6%
29,6%Gezondheid53,1%
56,1%Kunst en cultuur56,2%
37,6%Economische participatie53,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
46,8%Maatschappelijke participatieA
55,3%Politieke participatieB
49,2%WoonomgevingC
50,9%VeiligheidD
53,6%OnderwijsE
53,1%GezondheidF
56,2%Kunst en cultuurG
53,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,1%
56,3%Water65,8%
37,8%Afval en grondstoffen56,6%
36,3%Energie24,5%
30,7%Natuur en landschap42,5%
45,9%Hinder en calamiteiten49,0%
54,1%Lucht32,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
54,1%BodemA
65,8%WaterB
56,6%Afval en grondstoffenC
24,5%EnergieD
42,5%Natuur en landschapE
49,0%Hinder en calamiteitenF
32,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,9%
37,1%Arbeid59,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid38,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,8%
30,2%Kennis44,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,9%ConcurrentievermogenA
59,9%ArbeidB
38,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,7%KennisE