Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zevenaar

Zevenaar

51,2%sociaal-cultureel
49,6%ecologisch
47,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,1%
37,0%Politieke participatie54,7%
56,9%Woonomgeving56,8%
48,8%Veiligheid61,7%
50,1%Onderwijs49,5%
29,6%Gezondheid46,2%
56,1%Kunst en cultuur39,7%
37,6%Economische participatie49,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,1%Maatschappelijke participatieA
54,7%Politieke participatieB
56,8%WoonomgevingC
61,7%VeiligheidD
49,5%OnderwijsE
46,2%GezondheidF
39,7%Kunst en cultuurG
49,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,4%
56,3%Water66,2%
37,8%Afval en grondstoffen50,4%
36,3%Energie26,6%
30,7%Natuur en landschap49,4%
45,9%Hinder en calamiteiten58,0%
54,1%Lucht41,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
54,4%BodemA
66,2%WaterB
50,4%Afval en grondstoffenC
26,6%EnergieD
49,4%Natuur en landschapE
58,0%Hinder en calamiteitenF
41,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,4%
37,1%Arbeid39,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid43,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
30,2%Kennis40,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,4%ConcurrentievermogenA
39,9%ArbeidB
43,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,1%KennisE