Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zutphen

Zutphen

54,3%sociaal-cultureel
55,4%ecologisch
48,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,7%
37,0%Politieke participatie65,3%
56,9%Woonomgeving59,0%
48,8%Veiligheid47,8%
50,1%Onderwijs58,4%
29,6%Gezondheid47,0%
56,1%Kunst en cultuur67,0%
37,6%Economische participatie38,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,7%Maatschappelijke participatieA
65,3%Politieke participatieB
59,0%WoonomgevingC
47,8%VeiligheidD
58,4%OnderwijsE
47,0%GezondheidF
67,0%Kunst en cultuurG
38,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,6%
56,3%Water52,9%
37,8%Afval en grondstoffen58,3%
36,3%Energie48,1%
30,7%Natuur en landschap73,1%
45,9%Hinder en calamiteiten49,7%
54,1%Lucht61,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
44,6%BodemA
52,9%WaterB
58,3%Afval en grondstoffenC
48,1%EnergieD
73,1%Natuur en landschapE
49,7%Hinder en calamiteitenF
61,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen36,0%
37,1%Arbeid41,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid58,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
30,2%Kennis42,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
36,0%ConcurrentievermogenA
41,6%ArbeidB
58,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,5%KennisE