Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nunspeet

Nunspeet

56,8%sociaal-cultureel
57,0%ecologisch
48,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,5%
37,0%Politieke participatie66,8%
56,9%Woonomgeving55,0%
48,8%Veiligheid60,4%
50,1%Onderwijs58,5%
29,6%Gezondheid52,1%
56,1%Kunst en cultuur36,5%
37,6%Economische participatie68,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,5%Maatschappelijke participatieA
66,8%Politieke participatieB
55,0%WoonomgevingC
60,4%VeiligheidD
58,5%OnderwijsE
52,1%GezondheidF
36,5%Kunst en cultuurG
68,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,6%
56,3%Water64,0%
37,8%Afval en grondstoffen43,9%
36,3%Energie28,9%
30,7%Natuur en landschap65,5%
45,9%Hinder en calamiteiten78,8%
54,1%Lucht46,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
71,6%BodemA
64,0%WaterB
43,9%Afval en grondstoffenC
28,9%EnergieD
65,5%Natuur en landschapE
78,8%Hinder en calamiteitenF
46,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,2%
37,1%Arbeid57,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,0%
30,2%Kennis26,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,2%ConcurrentievermogenA
57,7%ArbeidB
45,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
26,5%KennisE