Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dronten

Dronten

50,9%sociaal-cultureel
54,4%ecologisch
49,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie55,1%
37,0%Politieke participatie57,8%
56,9%Woonomgeving58,7%
48,8%Veiligheid53,4%
50,1%Onderwijs52,0%
29,6%Gezondheid59,2%
56,1%Kunst en cultuur28,7%
37,6%Economische participatie42,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
55,1%Maatschappelijke participatieA
57,8%Politieke participatieB
58,7%WoonomgevingC
53,4%VeiligheidD
52,0%OnderwijsE
59,2%GezondheidF
28,7%Kunst en cultuurG
42,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,4%
56,3%Water62,6%
37,8%Afval en grondstoffen55,0%
36,3%Energie48,5%
30,7%Natuur en landschap23,0%
45,9%Hinder en calamiteiten81,6%
54,1%Lucht38,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
71,4%BodemA
62,6%WaterB
55,0%Afval en grondstoffenC
48,5%EnergieD
23,0%Natuur en landschapE
81,6%Hinder en calamiteitenF
38,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,8%
37,1%Arbeid56,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid52,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,4%
30,2%Kennis36,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,8%ConcurrentievermogenA
56,0%ArbeidB
52,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,5%KennisE