Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Amersfoort

Amersfoort

51,7%sociaal-cultureel
45,3%ecologisch
59,4%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie41,5%
37,0%Politieke participatie58,2%
56,9%Woonomgeving64,5%
48,8%Veiligheid38,7%
50,1%Onderwijs61,7%
29,6%Gezondheid55,0%
56,1%Kunst en cultuur56,4%
37,6%Economische participatie37,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
41,5%Maatschappelijke participatieA
58,2%Politieke participatieB
64,5%WoonomgevingC
38,7%VeiligheidD
61,7%OnderwijsE
55,0%GezondheidF
56,4%Kunst en cultuurG
37,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem32,3%
56,3%Water55,5%
37,8%Afval en grondstoffen30,6%
36,3%Energie51,5%
30,7%Natuur en landschap45,8%
45,9%Hinder en calamiteiten42,1%
54,1%Lucht59,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
32,3%BodemA
55,5%WaterB
30,6%Afval en grondstoffenC
51,5%EnergieD
45,8%Natuur en landschapE
42,1%Hinder en calamiteitenF
59,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen57,6%
37,1%Arbeid59,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid56,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,5%
30,2%Kennis61,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
57,6%ConcurrentievermogenA
59,7%ArbeidB
56,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
61,4%KennisE