Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Baarn

Baarn

57,4%sociaal-cultureel
53,5%ecologisch
47,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,4%
37,0%Politieke participatie65,4%
56,9%Woonomgeving55,6%
48,8%Veiligheid49,5%
50,1%Onderwijs61,6%
29,6%Gezondheid52,1%
56,1%Kunst en cultuur70,8%
37,6%Economische participatie47,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,4%Maatschappelijke participatieA
65,4%Politieke participatieB
55,6%WoonomgevingC
49,5%VeiligheidD
61,6%OnderwijsE
52,1%GezondheidF
70,8%Kunst en cultuurG
47,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,9%
56,3%Water59,9%
37,8%Afval en grondstoffen39,2%
36,3%Energie42,5%
30,7%Natuur en landschap73,9%
45,9%Hinder en calamiteiten46,5%
54,1%Lucht53,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
58,9%BodemA
59,9%WaterB
39,2%Afval en grondstoffenC
42,5%EnergieD
73,9%Natuur en landschapE
46,5%Hinder en calamiteitenF
53,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,9%
37,1%Arbeid46,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,1%
30,2%Kennis48,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,9%ConcurrentievermogenA
46,5%ArbeidB
48,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,0%KennisE