Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

De Bilt

De Bilt

56,0%sociaal-cultureel
53,9%ecologisch
53,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie58,6%
37,0%Politieke participatie67,7%
56,9%Woonomgeving52,9%
48,8%Veiligheid57,1%
50,1%Onderwijs62,7%
29,6%Gezondheid52,9%
56,1%Kunst en cultuur46,4%
37,6%Economische participatie49,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
58,6%Maatschappelijke participatieA
67,7%Politieke participatieB
52,9%WoonomgevingC
57,1%VeiligheidD
62,7%OnderwijsE
52,9%GezondheidF
46,4%Kunst en cultuurG
49,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,6%
56,3%Water57,7%
37,8%Afval en grondstoffen42,3%
36,3%Energie36,4%
30,7%Natuur en landschap77,5%
45,9%Hinder en calamiteiten54,7%
54,1%Lucht53,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
54,6%BodemA
57,7%WaterB
42,3%Afval en grondstoffenC
36,4%EnergieD
77,5%Natuur en landschapE
54,7%Hinder en calamiteitenF
53,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,0%
37,1%Arbeid46,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,9%
30,2%Kennis67,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,0%ConcurrentievermogenA
46,8%ArbeidB
48,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
67,9%KennisE