Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bunnik

Bunnik

58,5%sociaal-cultureel
48,5%ecologisch
57,1%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie61,8%
37,0%Politieke participatie68,2%
56,9%Woonomgeving48,2%
48,8%Veiligheid57,8%
50,1%Onderwijs60,8%
29,6%Gezondheid63,0%
56,1%Kunst en cultuur46,2%
37,6%Economische participatie61,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
61,8%Maatschappelijke participatieA
68,2%Politieke participatieB
48,2%WoonomgevingC
57,8%VeiligheidD
60,8%OnderwijsE
63,0%GezondheidF
46,2%Kunst en cultuurG
61,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,3%
56,3%Water51,8%
37,8%Afval en grondstoffen45,3%
36,3%Energie39,1%
30,7%Natuur en landschap37,8%
45,9%Hinder en calamiteiten64,7%
54,1%Lucht36,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
64,3%BodemA
51,8%WaterB
45,3%Afval en grondstoffenC
39,1%EnergieD
37,8%Natuur en landschapE
64,7%Hinder en calamiteitenF
36,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,2%
37,1%Arbeid56,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid55,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
30,2%Kennis60,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,2%ConcurrentievermogenA
56,6%ArbeidB
55,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
60,9%KennisE