Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bunschoten

Bunschoten

57,0%sociaal-cultureel
48,5%ecologisch
50,9%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,2%
37,0%Politieke participatie67,1%
56,9%Woonomgeving46,5%
48,8%Veiligheid61,9%
50,1%Onderwijs57,4%
29,6%Gezondheid60,8%
56,1%Kunst en cultuur35,3%
37,6%Economische participatie70,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,2%Maatschappelijke participatieA
67,1%Politieke participatieB
46,5%WoonomgevingC
61,9%VeiligheidD
57,4%OnderwijsE
60,8%GezondheidF
35,3%Kunst en cultuurG
70,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,4%
56,3%Water62,5%
37,8%Afval en grondstoffen53,8%
36,3%Energie32,0%
30,7%Natuur en landschap31,4%
45,9%Hinder en calamiteiten60,2%
54,1%Lucht48,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
50,4%BodemA
62,5%WaterB
53,8%Afval en grondstoffenC
32,0%EnergieD
31,4%Natuur en landschapE
60,2%Hinder en calamiteitenF
48,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen63,9%
37,1%Arbeid63,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid40,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,3%
30,2%Kennis35,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
63,9%ConcurrentievermogenA
63,7%ArbeidB
40,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,6%KennisE