Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Eemnes

Eemnes

57,9%sociaal-cultureel
51,5%ecologisch
52,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,2%
37,0%Politieke participatie68,6%
56,9%Woonomgeving49,9%
48,8%Veiligheid58,3%
50,1%Onderwijs57,6%
29,6%Gezondheid60,0%
56,1%Kunst en cultuur53,9%
37,6%Economische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,2%Maatschappelijke participatieA
68,6%Politieke participatieB
49,9%WoonomgevingC
58,3%VeiligheidD
57,6%OnderwijsE
60,0%GezondheidF
53,9%Kunst en cultuurG
57,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem75,8%
56,3%Water61,3%
37,8%Afval en grondstoffen47,4%
36,3%Energie37,7%
30,7%Natuur en landschap47,4%
45,9%Hinder en calamiteiten56,7%
54,1%Lucht34,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
75,8%BodemA
61,3%WaterB
47,4%Afval en grondstoffenC
37,7%EnergieD
47,4%Natuur en landschapE
56,7%Hinder en calamiteitenF
34,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,2%
37,1%Arbeid51,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,7%
30,2%Kennis53,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,2%ConcurrentievermogenA
51,5%ArbeidB
42,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,5%KennisE