Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Houten

Houten

58,6%sociaal-cultureel
54,3%ecologisch
54,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,8%
37,0%Politieke participatie66,4%
56,9%Woonomgeving56,2%
48,8%Veiligheid57,8%
50,1%Onderwijs61,2%
29,6%Gezondheid64,6%
56,1%Kunst en cultuur48,1%
37,6%Economische participatie56,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,8%Maatschappelijke participatieA
66,4%Politieke participatieB
56,2%WoonomgevingC
57,8%VeiligheidD
61,2%OnderwijsE
64,6%GezondheidF
48,1%Kunst en cultuurG
56,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,5%
56,3%Water73,3%
37,8%Afval en grondstoffen42,7%
36,3%Energie53,3%
30,7%Natuur en landschap39,7%
45,9%Hinder en calamiteiten62,3%
54,1%Lucht55,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
53,5%BodemA
73,3%WaterB
42,7%Afval en grondstoffenC
53,3%EnergieD
39,7%Natuur en landschapE
62,3%Hinder en calamiteitenF
55,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen57,4%
37,1%Arbeid59,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,0%
30,2%Kennis59,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
57,4%ConcurrentievermogenA
59,4%ArbeidB
48,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
59,5%KennisE