Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leusden

Leusden

55,6%sociaal-cultureel
57,9%ecologisch
53,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie60,0%
37,0%Politieke participatie67,7%
56,9%Woonomgeving50,4%
48,8%Veiligheid59,0%
50,1%Onderwijs57,7%
29,6%Gezondheid60,2%
56,1%Kunst en cultuur34,5%
37,6%Economische participatie55,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
60,0%Maatschappelijke participatieA
67,7%Politieke participatieB
50,4%WoonomgevingC
59,0%VeiligheidD
57,7%OnderwijsE
60,2%GezondheidF
34,5%Kunst en cultuurG
55,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,7%
56,3%Water43,2%
37,8%Afval en grondstoffen54,3%
36,3%Energie45,4%
30,7%Natuur en landschap75,4%
45,9%Hinder en calamiteiten74,5%
54,1%Lucht56,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
55,7%BodemA
43,2%WaterB
54,3%Afval en grondstoffenC
45,4%EnergieD
75,4%Natuur en landschapE
74,5%Hinder en calamiteitenF
56,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,1%
37,1%Arbeid52,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,0%
30,2%Kennis48,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,1%ConcurrentievermogenA
52,2%ArbeidB
48,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,3%KennisE