Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lopik

Lopik

53,6%sociaal-cultureel
53,1%ecologisch
49,2%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie58,2%
37,0%Politieke participatie64,5%
56,9%Woonomgeving43,7%
48,8%Veiligheid65,2%
50,1%Onderwijs51,3%
29,6%Gezondheid53,9%
56,1%Kunst en cultuur32,6%
37,6%Economische participatie59,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
58,2%Maatschappelijke participatieA
64,5%Politieke participatieB
43,7%WoonomgevingC
65,2%VeiligheidD
51,3%OnderwijsE
53,9%GezondheidF
32,6%Kunst en cultuurG
59,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem78,5%
56,3%Water56,2%
37,8%Afval en grondstoffen46,6%
36,3%Energie36,8%
30,7%Natuur en landschap48,6%
45,9%Hinder en calamiteiten68,4%
54,1%Lucht36,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
78,5%BodemA
56,2%WaterB
46,6%Afval en grondstoffenC
36,8%EnergieD
48,6%Natuur en landschapE
68,4%Hinder en calamiteitenF
36,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen57,4%
37,1%Arbeid61,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid35,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
30,2%Kennis34,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
57,4%ConcurrentievermogenA
61,3%ArbeidB
35,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,2%KennisE