Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Montfoort

Montfoort

57,1%sociaal-cultureel
47,9%ecologisch
48,2%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,9%
37,0%Politieke participatie67,8%
56,9%Woonomgeving44,5%
48,8%Veiligheid63,5%
50,1%Onderwijs68,2%
29,6%Gezondheid59,2%
56,1%Kunst en cultuur34,5%
37,6%Economische participatie62,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,9%Maatschappelijke participatieA
67,8%Politieke participatieB
44,5%WoonomgevingC
63,5%VeiligheidD
68,2%OnderwijsE
59,2%GezondheidF
34,5%Kunst en cultuurG
62,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,4%
56,3%Water59,0%
37,8%Afval en grondstoffen44,8%
36,3%Energie39,7%
30,7%Natuur en landschap30,3%
45,9%Hinder en calamiteiten62,9%
54,1%Lucht37,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
61,4%BodemA
59,0%WaterB
44,8%Afval en grondstoffenC
39,7%EnergieD
30,3%Natuur en landschapE
62,9%Hinder en calamiteitenF
37,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen59,9%
37,1%Arbeid56,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid38,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden40,8%
30,2%Kennis45,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
59,9%ConcurrentievermogenA
56,9%ArbeidB
38,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
40,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,1%KennisE