Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Renswoude

Renswoude

55,4%sociaal-cultureel
43,4%ecologisch
47,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,2%
37,0%Politieke participatie71,3%
56,9%Woonomgeving39,5%
48,8%Veiligheid60,9%
50,1%Onderwijs45,0%
29,6%Gezondheid60,6%
56,1%Kunst en cultuur47,8%
37,6%Economische participatie60,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,2%Maatschappelijke participatieA
71,3%Politieke participatieB
39,5%WoonomgevingC
60,9%VeiligheidD
45,0%OnderwijsE
60,6%GezondheidF
47,8%Kunst en cultuurG
60,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,7%
56,3%Water32,6%
37,8%Afval en grondstoffen36,9%
36,3%Energie43,2%
30,7%Natuur en landschap29,0%
45,9%Hinder en calamiteiten71,2%
54,1%Lucht33,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
57,7%BodemA
32,6%WaterB
36,9%Afval en grondstoffenC
43,2%EnergieD
29,0%Natuur en landschapE
71,2%Hinder en calamiteitenF
33,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,8%
37,1%Arbeid69,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
30,2%Kennis17,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,8%ConcurrentievermogenA
69,7%ArbeidB
46,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
17,9%KennisE