Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rhenen

Rhenen

55,3%sociaal-cultureel
53,4%ecologisch
44,6%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,3%
37,0%Politieke participatie65,9%
56,9%Woonomgeving58,0%
48,8%Veiligheid52,5%
50,1%Onderwijs58,8%
29,6%Gezondheid56,1%
56,1%Kunst en cultuur42,8%
37,6%Economische participatie50,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,3%Maatschappelijke participatieA
65,9%Politieke participatieB
58,0%WoonomgevingC
52,5%VeiligheidD
58,8%OnderwijsE
56,1%GezondheidF
42,8%Kunst en cultuurG
50,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,7%
56,3%Water52,7%
37,8%Afval en grondstoffen39,7%
36,3%Energie32,0%
30,7%Natuur en landschap79,3%
45,9%Hinder en calamiteiten55,1%
54,1%Lucht53,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
61,7%BodemA
52,7%WaterB
39,7%Afval en grondstoffenC
32,0%EnergieD
79,3%Natuur en landschapE
55,1%Hinder en calamiteitenF
53,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,9%
37,1%Arbeid48,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
30,2%Kennis32,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,9%ConcurrentievermogenA
48,7%ArbeidB
42,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,7%KennisE