Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Soest

Soest

54,3%sociaal-cultureel
53,4%ecologisch
54,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,9%
37,0%Politieke participatie65,2%
56,9%Woonomgeving54,1%
48,8%Veiligheid53,5%
50,1%Onderwijs57,3%
29,6%Gezondheid53,5%
56,1%Kunst en cultuur50,9%
37,6%Economische participatie45,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,9%Maatschappelijke participatieA
65,2%Politieke participatieB
54,1%WoonomgevingC
53,5%VeiligheidD
57,3%OnderwijsE
53,5%GezondheidF
50,9%Kunst en cultuurG
45,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem49,2%
56,3%Water54,1%
37,8%Afval en grondstoffen45,6%
36,3%Energie38,7%
30,7%Natuur en landschap74,0%
45,9%Hinder en calamiteiten50,6%
54,1%Lucht61,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
49,2%BodemA
54,1%WaterB
45,6%Afval en grondstoffenC
38,7%EnergieD
74,0%Natuur en landschapE
50,6%Hinder en calamiteitenF
61,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,5%
37,1%Arbeid43,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,6%
30,2%Kennis67,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,5%ConcurrentievermogenA
43,0%ArbeidB
50,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
67,9%KennisE