Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Utrecht (gemeente)

Utrecht (gemeente)

52,8%sociaal-cultureel
46,9%ecologisch
62,1%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie39,8%
37,0%Politieke participatie70,8%
56,9%Woonomgeving56,8%
48,8%Veiligheid34,4%
50,1%Onderwijs65,4%
29,6%Gezondheid54,9%
56,1%Kunst en cultuur70,0%
37,6%Economische participatie30,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
39,8%Maatschappelijke participatieA
70,8%Politieke participatieB
56,8%WoonomgevingC
34,4%VeiligheidD
65,4%OnderwijsE
54,9%GezondheidF
70,0%Kunst en cultuurG
30,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem21,2%
56,3%Water71,0%
37,8%Afval en grondstoffen33,7%
36,3%Energie55,5%
30,7%Natuur en landschap57,9%
45,9%Hinder en calamiteiten37,6%
54,1%Lucht51,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
21,2%BodemA
71,0%WaterB
33,7%Afval en grondstoffenC
55,5%EnergieD
57,9%Natuur en landschapE
37,6%Hinder en calamiteitenF
51,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen58,1%
37,1%Arbeid71,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid51,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
30,2%Kennis72,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
58,1%ConcurrentievermogenA
71,3%ArbeidB
51,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
72,7%KennisE