Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Veenendaal

Veenendaal

52,9%sociaal-cultureel
45,9%ecologisch
51,5%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie49,5%
37,0%Politieke participatie56,1%
56,9%Woonomgeving66,6%
48,8%Veiligheid47,6%
50,1%Onderwijs55,4%
29,6%Gezondheid53,5%
56,1%Kunst en cultuur43,1%
37,6%Economische participatie51,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
49,5%Maatschappelijke participatieA
56,1%Politieke participatieB
66,6%WoonomgevingC
47,6%VeiligheidD
55,4%OnderwijsE
53,5%GezondheidF
43,1%Kunst en cultuurG
51,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem31,6%
56,3%Water29,3%
37,8%Afval en grondstoffen56,7%
36,3%Energie48,9%
30,7%Natuur en landschap48,2%
45,9%Hinder en calamiteiten43,9%
54,1%Lucht62,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
31,6%BodemA
29,3%WaterB
56,7%Afval en grondstoffenC
48,9%EnergieD
48,2%Natuur en landschapE
43,9%Hinder en calamiteitenF
62,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,2%
37,1%Arbeid55,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid54,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,1%
30,2%Kennis50,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,2%ConcurrentievermogenA
55,1%ArbeidB
54,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,7%KennisE