Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Woudenberg

Woudenberg

57,2%sociaal-cultureel
51,8%ecologisch
48,2%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie58,3%
37,0%Politieke participatie70,5%
56,9%Woonomgeving50,8%
48,8%Veiligheid60,7%
50,1%Onderwijs56,0%
29,6%Gezondheid58,7%
56,1%Kunst en cultuur30,9%
37,6%Economische participatie72,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
58,3%Maatschappelijke participatieA
70,5%Politieke participatieB
50,8%WoonomgevingC
60,7%VeiligheidD
56,0%OnderwijsE
58,7%GezondheidF
30,9%Kunst en cultuurG
72,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,0%
56,3%Water44,1%
37,8%Afval en grondstoffen55,1%
36,3%Energie40,0%
30,7%Natuur en landschap52,3%
45,9%Hinder en calamiteiten68,4%
54,1%Lucht39,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
63,0%BodemA
44,1%WaterB
55,1%Afval en grondstoffenC
40,0%EnergieD
52,3%Natuur en landschapE
68,4%Hinder en calamiteitenF
39,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen53,9%
37,1%Arbeid55,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid49,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,6%
30,2%Kennis36,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
53,9%ConcurrentievermogenA
55,6%ArbeidB
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,6%KennisE