Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

59,7%sociaal-cultureel
55,1%ecologisch
48,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,1%
37,0%Politieke participatie65,7%
56,9%Woonomgeving53,9%
48,8%Veiligheid65,6%
50,1%Onderwijs62,9%
29,6%Gezondheid52,2%
56,1%Kunst en cultuur66,0%
37,6%Economische participatie54,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,1%Maatschappelijke participatieA
65,7%Politieke participatieB
53,9%WoonomgevingC
65,6%VeiligheidD
62,9%OnderwijsE
52,2%GezondheidF
66,0%Kunst en cultuurG
54,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,6%
56,3%Water68,9%
37,8%Afval en grondstoffen49,9%
36,3%Energie42,7%
30,7%Natuur en landschap34,8%
45,9%Hinder en calamiteiten67,6%
54,1%Lucht56,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
64,6%BodemA
68,9%WaterB
49,9%Afval en grondstoffenC
42,7%EnergieD
34,8%Natuur en landschapE
67,6%Hinder en calamiteitenF
56,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,5%
37,1%Arbeid50,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid39,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,5%
30,2%Kennis44,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,5%ConcurrentievermogenA
50,7%ArbeidB
39,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,4%KennisE