Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

IJsselstein

IJsselstein

56,5%sociaal-cultureel
47,4%ecologisch
52,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie55,1%
37,0%Politieke participatie61,8%
56,9%Woonomgeving56,1%
48,8%Veiligheid55,3%
50,1%Onderwijs60,1%
29,6%Gezondheid54,6%
56,1%Kunst en cultuur60,9%
37,6%Economische participatie47,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
55,1%Maatschappelijke participatieA
61,8%Politieke participatieB
56,1%WoonomgevingC
55,3%VeiligheidD
60,1%OnderwijsE
54,6%GezondheidF
60,9%Kunst en cultuurG
47,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem40,1%
56,3%Water54,8%
37,8%Afval en grondstoffen34,4%
36,3%Energie46,3%
30,7%Natuur en landschap35,5%
45,9%Hinder en calamiteiten57,8%
54,1%Lucht62,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
40,1%BodemA
54,8%WaterB
34,4%Afval en grondstoffenC
46,3%EnergieD
35,5%Natuur en landschapE
57,8%Hinder en calamiteitenF
62,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,1%
37,1%Arbeid54,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,8%
30,2%Kennis51,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,1%ConcurrentievermogenA
54,6%ArbeidB
44,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,3%KennisE