Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zeist

Zeist

53,1%sociaal-cultureel
49,3%ecologisch
50,1%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie49,4%
37,0%Politieke participatie68,7%
56,9%Woonomgeving60,0%
48,8%Veiligheid41,0%
50,1%Onderwijs61,7%
29,6%Gezondheid53,4%
56,1%Kunst en cultuur54,3%
37,6%Economische participatie36,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
49,4%Maatschappelijke participatieA
68,7%Politieke participatieB
60,0%WoonomgevingC
41,0%VeiligheidD
61,7%OnderwijsE
53,4%GezondheidF
54,3%Kunst en cultuurG
36,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,1%
56,3%Water31,7%
37,8%Afval en grondstoffen36,8%
36,3%Energie42,6%
30,7%Natuur en landschap76,5%
45,9%Hinder en calamiteiten52,5%
54,1%Lucht60,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
44,1%BodemA
31,7%WaterB
36,8%Afval en grondstoffenC
42,6%EnergieD
76,5%Natuur en landschapE
52,5%Hinder en calamiteitenF
60,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,0%
37,1%Arbeid53,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid39,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
30,2%Kennis56,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,0%ConcurrentievermogenA
53,2%ArbeidB
39,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,6%KennisE