Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nieuwegein

Nieuwegein

46,9%sociaal-cultureel
53,1%ecologisch
50,8%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie35,3%
37,0%Politieke participatie39,1%
56,9%Woonomgeving58,2%
48,8%Veiligheid40,2%
50,1%Onderwijs58,9%
29,6%Gezondheid50,1%
56,1%Kunst en cultuur43,7%
37,6%Economische participatie49,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
35,3%Maatschappelijke participatieA
39,1%Politieke participatieB
58,2%WoonomgevingC
40,2%VeiligheidD
58,9%OnderwijsE
50,1%GezondheidF
43,7%Kunst en cultuurG
49,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,0%
56,3%Water67,1%
37,8%Afval en grondstoffen33,2%
36,3%Energie66,5%
30,7%Natuur en landschap73,7%
45,9%Hinder en calamiteiten34,6%
54,1%Lucht52,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
44,0%BodemA
67,1%WaterB
33,2%Afval en grondstoffenC
66,5%EnergieD
73,7%Natuur en landschapE
34,6%Hinder en calamiteitenF
52,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen57,9%
37,1%Arbeid54,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid40,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,6%
30,2%Kennis52,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
57,9%ConcurrentievermogenA
54,1%ArbeidB
40,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
52,1%KennisE