Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Aalsmeer

Aalsmeer

54,8%sociaal-cultureel
43,9%ecologisch
56,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,7%
37,0%Politieke participatie65,7%
56,9%Woonomgeving49,5%
48,8%Veiligheid56,9%
50,1%Onderwijs58,5%
29,6%Gezondheid59,5%
56,1%Kunst en cultuur38,7%
37,6%Economische participatie57,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,7%Maatschappelijke participatieA
65,7%Politieke participatieB
49,5%WoonomgevingC
56,9%VeiligheidD
58,5%OnderwijsE
59,5%GezondheidF
38,7%Kunst en cultuurG
57,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,6%
56,3%Water45,5%
37,8%Afval en grondstoffen48,0%
36,3%Energie30,5%
30,7%Natuur en landschap25,7%
45,9%Hinder en calamiteiten41,3%
54,1%Lucht57,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
58,6%BodemA
45,5%WaterB
48,0%Afval en grondstoffenC
30,5%EnergieD
25,7%Natuur en landschapE
41,3%Hinder en calamiteitenF
57,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen69,4%
37,1%Arbeid57,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden71,7%
30,2%Kennis35,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
69,4%ConcurrentievermogenA
57,7%ArbeidB
48,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
71,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,5%KennisE