Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Alkmaar

Alkmaar

53,0%sociaal-cultureel
48,4%ecologisch
48,3%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie47,3%
37,0%Politieke participatie56,9%
56,9%Woonomgeving62,6%
48,8%Veiligheid34,0%
50,1%Onderwijs57,5%
29,6%Gezondheid50,6%
56,1%Kunst en cultuur69,8%
37,6%Economische participatie45,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
47,3%Maatschappelijke participatieA
56,9%Politieke participatieB
62,6%WoonomgevingC
34,0%VeiligheidD
57,5%OnderwijsE
50,6%GezondheidF
69,8%Kunst en cultuurG
45,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem60,4%
56,3%Water40,7%
37,8%Afval en grondstoffen34,7%
36,3%Energie48,6%
30,7%Natuur en landschap53,0%
45,9%Hinder en calamiteiten47,2%
54,1%Lucht53,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
60,4%BodemA
40,7%WaterB
34,7%Afval en grondstoffenC
48,6%EnergieD
53,0%Natuur en landschapE
47,2%Hinder en calamiteitenF
53,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,5%
37,1%Arbeid49,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid52,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,7%
30,2%Kennis49,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,5%ConcurrentievermogenA
49,6%ArbeidB
52,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,2%KennisE