Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Amstelveen

Amstelveen

52,7%sociaal-cultureel
49,0%ecologisch
55,7%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie39,4%
37,0%Politieke participatie61,5%
56,9%Woonomgeving53,3%
48,8%Veiligheid48,3%
50,1%Onderwijs63,9%
29,6%Gezondheid64,7%
56,1%Kunst en cultuur44,5%
37,6%Economische participatie46,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
39,4%Maatschappelijke participatieA
61,5%Politieke participatieB
53,3%WoonomgevingC
48,3%VeiligheidD
63,9%OnderwijsE
64,7%GezondheidF
44,5%Kunst en cultuurG
46,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem41,8%
56,3%Water47,3%
37,8%Afval en grondstoffen35,9%
36,3%Energie44,5%
30,7%Natuur en landschap68,4%
45,9%Hinder en calamiteiten43,8%
54,1%Lucht61,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
41,8%BodemA
47,3%WaterB
35,9%Afval en grondstoffenC
44,5%EnergieD
68,4%Natuur en landschapE
43,8%Hinder en calamiteitenF
61,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen57,5%
37,1%Arbeid59,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,5%
30,2%Kennis56,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
57,5%ConcurrentievermogenA
59,3%ArbeidB
48,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,2%KennisE