Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Amsterdam

Amsterdam

48,2%sociaal-cultureel
45,3%ecologisch
66,5%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie28,0%
37,0%Politieke participatie66,3%
56,9%Woonomgeving48,1%
48,8%Veiligheid31,7%
50,1%Onderwijs59,9%
29,6%Gezondheid53,4%
56,1%Kunst en cultuur71,7%
37,6%Economische participatie26,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
28,0%Maatschappelijke participatieA
66,3%Politieke participatieB
48,1%WoonomgevingC
31,7%VeiligheidD
59,9%OnderwijsE
53,4%GezondheidF
71,7%Kunst en cultuurG
26,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem20,5%
56,3%Water52,6%
37,8%Afval en grondstoffen32,9%
36,3%Energie59,3%
30,7%Natuur en landschap70,0%
45,9%Hinder en calamiteiten30,1%
54,1%Lucht51,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
20,5%BodemA
52,6%WaterB
32,9%Afval en grondstoffenC
59,3%EnergieD
70,0%Natuur en landschapE
30,1%Hinder en calamiteitenF
51,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen66,7%
37,1%Arbeid63,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid51,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden75,2%
30,2%Kennis76,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
66,7%ConcurrentievermogenA
63,2%ArbeidB
51,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
75,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
76,1%KennisE