Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Beemster

Beemster

56,4%sociaal-cultureel
41,6%ecologisch
44,6%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,1%
37,0%Politieke participatie69,4%
56,9%Woonomgeving46,5%
48,8%Veiligheid58,3%
50,1%Onderwijs50,1%
29,6%Gezondheid62,8%
56,1%Kunst en cultuur48,5%
37,6%Economische participatie59,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,1%Maatschappelijke participatieA
69,4%Politieke participatieB
46,5%WoonomgevingC
58,3%VeiligheidD
50,1%OnderwijsE
62,8%GezondheidF
48,5%Kunst en cultuurG
59,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem84,0%
56,3%Water40,3%
37,8%Afval en grondstoffen32,5%
36,3%Energie19,4%
30,7%Natuur en landschap24,4%
45,9%Hinder en calamiteiten55,6%
54,1%Lucht34,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
84,0%BodemA
40,3%WaterB
32,5%Afval en grondstoffenC
19,4%EnergieD
24,4%Natuur en landschapE
55,6%Hinder en calamiteitenF
34,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen61,1%
37,1%Arbeid49,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid37,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden37,1%
30,2%Kennis37,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
61,1%ConcurrentievermogenA
49,9%ArbeidB
37,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
37,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,8%KennisE