Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bergen (NH.)

Bergen (NH.)

55,6%sociaal-cultureel
58,9%ecologisch
44,9%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,1%
37,0%Politieke participatie64,8%
56,9%Woonomgeving46,7%
48,8%Veiligheid57,1%
50,1%Onderwijs55,0%
29,6%Gezondheid58,8%
56,1%Kunst en cultuur51,3%
37,6%Economische participatie54,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,1%Maatschappelijke participatieA
64,8%Politieke participatieB
46,7%WoonomgevingC
57,1%VeiligheidD
55,0%OnderwijsE
58,8%GezondheidF
51,3%Kunst en cultuurG
54,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem75,2%
56,3%Water52,3%
37,8%Afval en grondstoffen36,0%
36,3%Energie32,9%
30,7%Natuur en landschap82,5%
45,9%Hinder en calamiteiten69,0%
54,1%Lucht64,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
75,2%BodemA
52,3%WaterB
36,0%Afval en grondstoffenC
32,9%EnergieD
82,5%Natuur en landschapE
69,0%Hinder en calamiteitenF
64,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen42,6%
37,1%Arbeid38,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
30,2%Kennis41,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
42,6%ConcurrentievermogenA
38,3%ArbeidB
45,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,4%KennisE