Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Beverwijk

Beverwijk

49,6%sociaal-cultureel
40,8%ecologisch
47,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie38,1%
37,0%Politieke participatie54,2%
56,9%Woonomgeving71,4%
48,8%Veiligheid39,6%
50,1%Onderwijs53,8%
29,6%Gezondheid49,5%
56,1%Kunst en cultuur45,6%
37,6%Economische participatie44,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
38,1%Maatschappelijke participatieA
54,2%Politieke participatieB
71,4%WoonomgevingC
39,6%VeiligheidD
53,8%OnderwijsE
49,5%GezondheidF
45,6%Kunst en cultuurG
44,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem49,0%
56,3%Water30,5%
37,8%Afval en grondstoffen29,3%
36,3%Energie41,2%
30,7%Natuur en landschap35,7%
45,9%Hinder en calamiteiten44,8%
54,1%Lucht54,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
49,0%BodemA
30,5%WaterB
29,3%Afval en grondstoffenC
41,2%EnergieD
35,7%Natuur en landschapE
44,8%Hinder en calamiteitenF
54,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen41,9%
37,1%Arbeid49,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid47,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,9%
30,2%Kennis41,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
41,9%ConcurrentievermogenA
49,0%ArbeidB
47,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,2%KennisE