Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Blaricum

Blaricum

57,3%sociaal-cultureel
56,4%ecologisch
48,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie46,5%
37,0%Politieke participatie61,0%
56,9%Woonomgeving57,5%
48,8%Veiligheid54,9%
50,1%Onderwijs60,7%
29,6%Gezondheid57,2%
56,1%Kunst en cultuur68,2%
37,6%Economische participatie52,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
46,5%Maatschappelijke participatieA
61,0%Politieke participatieB
57,5%WoonomgevingC
54,9%VeiligheidD
60,7%OnderwijsE
57,2%GezondheidF
68,2%Kunst en cultuurG
52,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,4%
56,3%Water52,3%
37,8%Afval en grondstoffen40,0%
36,3%Energie35,5%
30,7%Natuur en landschap82,0%
45,9%Hinder en calamiteiten62,0%
54,1%Lucht56,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
66,4%BodemA
52,3%WaterB
40,0%Afval en grondstoffenC
35,5%EnergieD
82,0%Natuur en landschapE
62,0%Hinder en calamiteitenF
56,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen40,1%
37,1%Arbeid41,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid39,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden77,9%
30,2%Kennis42,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
40,1%ConcurrentievermogenA
41,8%ArbeidB
39,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
77,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,3%KennisE