Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bloemendaal

Bloemendaal

58,5%sociaal-cultureel
64,8%ecologisch
43,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,5%
37,0%Politieke participatie65,5%
56,9%Woonomgeving51,8%
48,8%Veiligheid45,8%
50,1%Onderwijs65,2%
29,6%Gezondheid61,3%
56,1%Kunst en cultuur66,8%
37,6%Economische participatie57,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,5%Maatschappelijke participatieA
65,5%Politieke participatieB
51,8%WoonomgevingC
45,8%VeiligheidD
65,2%OnderwijsE
61,3%GezondheidF
66,8%Kunst en cultuurG
57,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem78,4%
56,3%Water73,6%
37,8%Afval en grondstoffen47,2%
36,3%Energie25,8%
30,7%Natuur en landschap92,6%
45,9%Hinder en calamiteiten70,9%
54,1%Lucht65,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
78,4%BodemA
73,6%WaterB
47,2%Afval en grondstoffenC
25,8%EnergieD
92,6%Natuur en landschapE
70,9%Hinder en calamiteitenF
65,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen40,9%
37,1%Arbeid42,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid55,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden28,8%
30,2%Kennis50,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
40,9%ConcurrentievermogenA
42,8%ArbeidB
55,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
28,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,0%KennisE