Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Castricum

Castricum

56,8%sociaal-cultureel
55,9%ecologisch
50,2%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,3%
37,0%Politieke participatie64,0%
56,9%Woonomgeving59,8%
48,8%Veiligheid54,5%
50,1%Onderwijs64,2%
29,6%Gezondheid61,6%
56,1%Kunst en cultuur37,8%
37,6%Economische participatie61,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,3%Maatschappelijke participatieA
64,0%Politieke participatieB
59,8%WoonomgevingC
54,5%VeiligheidD
64,2%OnderwijsE
61,6%GezondheidF
37,8%Kunst en cultuurG
61,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,9%
56,3%Water43,5%
37,8%Afval en grondstoffen37,9%
36,3%Energie44,0%
30,7%Natuur en landschap75,9%
45,9%Hinder en calamiteiten62,6%
54,1%Lucht61,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
65,9%BodemA
43,5%WaterB
37,9%Afval en grondstoffenC
44,0%EnergieD
75,9%Natuur en landschapE
62,6%Hinder en calamiteitenF
61,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,0%
37,1%Arbeid47,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,9%
30,2%Kennis49,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,0%ConcurrentievermogenA
47,2%ArbeidB
45,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,7%KennisE