Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Diemen

Diemen

48,4%sociaal-cultureel
50,1%ecologisch
59,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie41,9%
37,0%Politieke participatie62,3%
56,9%Woonomgeving58,1%
48,8%Veiligheid36,3%
50,1%Onderwijs54,6%
29,6%Gezondheid58,0%
56,1%Kunst en cultuur41,0%
37,6%Economische participatie34,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
41,9%Maatschappelijke participatieA
62,3%Politieke participatieB
58,1%WoonomgevingC
36,3%VeiligheidD
54,6%OnderwijsE
58,0%GezondheidF
41,0%Kunst en cultuurG
34,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,0%
56,3%Water55,0%
37,8%Afval en grondstoffen33,0%
36,3%Energie51,9%
30,7%Natuur en landschap76,0%
45,9%Hinder en calamiteiten43,1%
54,1%Lucht45,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
46,0%BodemA
55,0%WaterB
33,0%Afval en grondstoffenC
51,9%EnergieD
76,0%Natuur en landschapE
43,1%Hinder en calamiteitenF
45,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,0%
37,1%Arbeid66,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid56,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,0%
30,2%Kennis56,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,0%ConcurrentievermogenA
66,6%ArbeidB
56,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,9%KennisE