Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Haarlem

Haarlem

52,8%sociaal-cultureel
47,7%ecologisch
56,5%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie38,4%
37,0%Politieke participatie61,1%
56,9%Woonomgeving58,3%
48,8%Veiligheid32,0%
50,1%Onderwijs63,3%
29,6%Gezondheid59,2%
56,1%Kunst en cultuur76,7%
37,6%Economische participatie33,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
38,4%Maatschappelijke participatieA
61,1%Politieke participatieB
58,3%WoonomgevingC
32,0%VeiligheidD
63,3%OnderwijsE
59,2%GezondheidF
76,7%Kunst en cultuurG
33,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem39,7%
56,3%Water62,2%
37,8%Afval en grondstoffen31,8%
36,3%Energie47,4%
30,7%Natuur en landschap53,6%
45,9%Hinder en calamiteiten33,8%
54,1%Lucht65,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
39,7%BodemA
62,2%WaterB
31,8%Afval en grondstoffenC
47,4%EnergieD
53,6%Natuur en landschapE
33,8%Hinder en calamiteitenF
65,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,2%
37,1%Arbeid49,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid58,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,7%
30,2%Kennis63,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,2%ConcurrentievermogenA
49,6%ArbeidB
58,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
63,3%KennisE