Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

47,3%sociaal-cultureel
40,2%ecologisch
57,9%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie36,4%
37,0%Politieke participatie46,8%
56,9%Woonomgeving54,9%
48,8%Veiligheid43,5%
50,1%Onderwijs57,1%
29,6%Gezondheid61,5%
56,1%Kunst en cultuur29,6%
37,6%Economische participatie49,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
36,4%Maatschappelijke participatieA
46,8%Politieke participatieB
54,9%WoonomgevingC
43,5%VeiligheidD
57,1%OnderwijsE
61,5%GezondheidF
29,6%Kunst en cultuurG
49,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem41,3%
56,3%Water48,9%
37,8%Afval en grondstoffen37,5%
36,3%Energie48,3%
30,7%Natuur en landschap28,9%
45,9%Hinder en calamiteiten37,1%
54,1%Lucht39,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
41,3%BodemA
48,9%WaterB
37,5%Afval en grondstoffenC
48,3%EnergieD
28,9%Natuur en landschapE
37,1%Hinder en calamiteitenF
39,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen61,6%
37,1%Arbeid66,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid52,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
30,2%Kennis53,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
61,6%ConcurrentievermogenA
66,1%ArbeidB
52,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,6%KennisE