Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heemskerk

Heemskerk

53,3%sociaal-cultureel
54,0%ecologisch
45,2%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie41,4%
37,0%Politieke participatie57,5%
56,9%Woonomgeving68,7%
48,8%Veiligheid52,7%
50,1%Onderwijs56,6%
29,6%Gezondheid57,5%
56,1%Kunst en cultuur38,8%
37,6%Economische participatie53,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
41,4%Maatschappelijke participatieA
57,5%Politieke participatieB
68,7%WoonomgevingC
52,7%VeiligheidD
56,6%OnderwijsE
57,5%GezondheidF
38,8%Kunst en cultuurG
53,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,3%
56,3%Water44,2%
37,8%Afval en grondstoffen29,0%
36,3%Energie49,6%
30,7%Natuur en landschap78,1%
45,9%Hinder en calamiteiten55,1%
54,1%Lucht64,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
57,3%BodemA
44,2%WaterB
29,0%Afval en grondstoffenC
49,6%EnergieD
78,1%Natuur en landschapE
55,1%Hinder en calamiteitenF
64,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen41,1%
37,1%Arbeid44,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid40,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,8%
30,2%Kennis32,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
41,1%ConcurrentievermogenA
44,3%ArbeidB
40,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,7%KennisE